مارک ایران 1 (آشنایی با بانک کتابشناسی)

توضیحات

سرفصل‌ها

 • مقدمه‌ای بر MarcEdit
 • معرفی نرم افزار MarcEdit
 • پنجره اصلی MarcEdit
 • تنظیمات اولیه
 • فرمت فایلهای MarcEdit
 • فراخوانی و تبدیل رکوردهای Marc
 • سایر ابزارهای MarcEdit
 • پردازش دسته‌ای فایل‌های Marc
 • تهیه خروجی از فایلهای Marc به اکسل یا TSV یا CSV
 • تبدیل فایلهای متنی یا اکسل به مارک (فراداده‌های غیراستاندارد به استاندارد)
 • ابزار ویرایش رکوردهای MarcEditor: Marc
 • کار کردن با ابزار Z3950/SRU: دانلود رکوردهای Marc از پایگاههای دیگر

موشن‌گرافی معرفی کارگاه

مدرس: علیرضا انتهایی

شروع دوره: 10 ساعت

login