حفاظت منابع دیجیتال

توضیحات

سرفصل‌ها

1. مفاهیم و کلیات حفاظت دیجیتالی
2. راهبردها (استراتژی‌های) حفاظت دیجیتالی
3. قالب‌ها و استانداردهای حفاظت دیجیتالی
4. فراداده در حفاظت دیجیتالی
5. چالش‌های حفاظت دیجیتالی

موشن‌گرافی معرفی کارگاه

مدرس: دکتر میترا صمیعی

شروع دوره: 1400/7/10

login