نرم‌افزار OpenRefine

توضیحات

سرفصل‌ها

1. کندوکاو در داده‌ها
2. تبدیل داده‌ها
3. تطبیق دادن داده‌ها Reconciling)
4. آشنایی با عبارت‌ها
5. خروجی داده‌ها

موشن‌گرافی معرفی کارگاه

مدرس: آقای علیرضا انتهایی

شروع دوره: 1400/11/20

login