سواد اطلاعاتی

توضیحات

سرفصل‌ها

1. تبیین مفهوم سواد اطلاعاتی و مهارت‌های آن
2. تبیین وب مرئی و وب نامرئی
3. استراتژی‌ها و ترفندهای جستجو در موتورهای جستجو از جمله گوگل
4. معرفی موتورهای جستجوی علمی فارسی
5. آشنایی با شیوه جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی

موشن‌گرافی معرفی کارگاه

مدرس: دکتر اعظم نجفقعلی‌نژاد

شروع دوره: دیماه 1400

login