دسترسی به اطلاعات

توضیحات

سرفصل‌ها

1. اطلاعات مشمول حق دسترسی به اطلاعات
2. آیین دسترسی به اطلاعات
3. استثنائات حق دسترسی به اطلاعات
4. سازوکارهای حمایت از حق دسترسی به اطلاعات

موشن‌گرافی معرفی کارگاه

مدرس: خانم زینب پاپی

شروع دوره: 11 بهمن

login