مرمت عکس‌های تاریخی

توضیحات

سرفصل‌ها

1. تاریخچه و تعریف عکس
2. لایه‌های تشکیل‌دهنده
3. انواع آسیب و عوامل آسیب‌رسان
4. حفاظت و مرمت عکس‌های تاریخی

موشن‌گرافی معرفی کارگاه

مدرس: خانم زهره مرادخانی

شروع دوره: 5 بهمن

login