بایگانی اسناد الکترونیکی

توضیحات

انعکاس عملکرد مطلوب دستگاه ها، در اطلاعات سازمان یافته یا نیمه سازمان یافتة چرخه هایی است که فعالیت های دستگاه را در قالب اسناد خلق، مدیریت و نگهداری می کند و اعتبار چرخه ها وابسته به بازنمایی دقیق ، صحیح و اصیل از اسناد این فعالیت هاست. بنابر این بازیابی سریع ، آسان و دقیق اطلاعات می تواند موجب تقویت و صحت اقدامات دستگاه ها در راستای انجام وظایف اداری آنها باشد. دسته بندی، ایجاد نظم و یکپارچگی در سوابق که منجر به بایگانی صحیح آنهاست یکی از روشهای اصلی ، مطمئن و ضروری است که می تواند نقش بسیار مهم و حیاتی در تسریع، تسهیل، کاویدن و بازیابی اطلاعات در محیط های الکترونیکی و غیر الکترونیکی که بتواند بهترین نتیجه را نمایش دهد، داشته باشد.
وجود معیارهای شاخص گذاری شده در محیط های الکترونیکی -که البته از پیچیدگی خاصی برخوردارند – بسیار ضروری است و باید به گونه ای طراحی شود که بتواند با الگوریتم موتورهای جستجو سازگاری یافته و خزش این موتورها را در جستجو آسان کند.
بنابراین نوع بایگانی و روشهای بکار رفته در ایجاد بایگانی برای اسناد الکترونیکی از اهمیت بالایی برخوردار است.

سرفصل‌ها

در این دوره به معیارهای لازم برای ایجاد بایگانی الکترونیکی پرداخته می شود.

جلسه اول : کلیات
عناوين اجزاي آموزشي :
1- چرخه حیات سند
2- چرخه مدیریت سند
3- بایگانی
4- اقدامات اولیه در شناسایی بایگانی
5- اطلاعات نهفته در بایگانی ها

جلسه دوم: اسناد و حامل های آن
عناوين اجزاي آموزشي :
1- سیستم نگهداری اسناد
2- روابط بین منابع و مستندات
3- تعریف سند دولتی
4- تعریف سند الکترونیک
5- خصوصیات سیستم نگهداری سند

جلسه سوم: اصول آرشیوی در بایگانی
عناوين اجزاي آموزشي :
1- اصول مهم آرشیوی
2- اتوماسیون
3- فراداده
4- شاخصه های اجرا
5- سند اداری

جلسه چهارم: الزامات در ایجاد بایگانی الکترونیکی
عناوين اجزاي آموزشي :
1- تزاروس عملکردی
2- فراداده های تعیین تکلیف
3- جداول زمانی
4- نظارت بر اتوماسیون ها
5- تقویت نقش سازمان
6- تشکیل هاب ملی

موشن‌گرافی معرفی کارگاه

مدرس: بهناز زرین کلکی

شروع دوره: 10 ساعت

login