ادبیات کودکان و نوجوانان

توضیحات

سرفصل‌ها

1. اهداف و نقش فیپا در فهرست‌نویسی کتابخانه‌های بزرگ و کوچک
2. اهمیت تحلیل محتوا
3. اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های ترویجی در کتابخانه‌های کودک و نوجوان

موشن‌گرافی معرفی کارگاه

مدرس: خانم فرزانه طاهری

شروع دوره: 27 فروردین 1401

login