تنظیم و توصیف اسناد

توضیحات

سرفصل‌ها

1. ضرورت تنظیم و توصیف اسناد
2 .همگامی با استانداردهای شورای بین‌المللی آرشیو
3. تنظیم و توصیف سلسله‌مراتبی
4. اصول و قواعد تنظیم و توصیف
5. قضاوت حرفه‌ای آرشیوداران در تنظیم و توصیف اسناد

موشن‌گرافی معرفی کارگاه

مدرس: آقای حمید سلیم‌گندمی و خانم آناهیتا نظری

شروع دوره: 23 خرداد 1401

login