عکس و عکاسی در ایران

توضیحات

سرفصل‌ها

1. اختراع عکاسی در جهان و ورود آن به ایران
2. کاربردهای عکس در دوره قاجار و پهلوی
3. اصول کلی در شناسایی و توصیف عکس‌های تاریخی
4. شیوه فهرست‌نویسی عکس‌های تاریخی در آرشیو ملی ایران و نحوه بازیابی اطلاعات

موشن‌گرافی معرفی کارگاه

مدرس: خانم نرجس جاویدی

شروع دوره: 24 خرداد 1401

login