ادبیات کودکان و نوجوانان

توضیحات

سرفصل‌ها

1. تعریف، هدف و تاریخچه خدمات فنی کتابخانه کودک و نوجوان
2. استاندارد بین‌المللی توصیف کتابشناختی (ISBD)
3. قواعد فهرست‌نویسی انگلوامریکن ویرایش دوم (1978)
4. منابع و ابزارهای فهرست‌نویسی
5. مبنای توصیف Basis for description
6. فهرست‌نویسی توصیفی و تحلیلی

موشن‌گرافی معرفی کارگاه

مدرس: خانمها: مهرناز خراسانچی، فرزانه طاهری و سوری مرتضایی‌فرد

شروع دوره: 2 خرداد 1401

login