فاطمه اسفندیاری

دوره‌های آموزشی آغاز شده در خرداد ماه 1401

1. ادبیات کودکان و نوجوانان: خدمات فنی کتابخانه کودک و نوجوان 2. سندشناسی و سندخوانی (ویژة دانشگاه الزهراء) 3. متن‌خوانی اسناد تاریخی با تکیه بر مباحث سندشناسی (مدیریت اصفهان) 4. آشنایی با تاریخچه عکس و عکاسی در ایران 5. تنظیم و توصیف اسناد 6. مستندسازی اسناد 7. تخریب زیستی مواد آرشیوی و کتابخانه‌ای 8. گزارش‌نویسی …

دوره‌های آموزشی آغاز شده در خرداد ماه 1401 ادامه »

login