اعلانات سایت

زمان ارائه جلسه دوم

 
عکس کارشناس آموزش الکترونيکي
زمان ارائه جلسه دوم
از کارشناس آموزش الکترونيکي در سه‌شنبه، 8 خرداد 1397، 9:16 صبح
 

قابل توجه کاربران محترم

 

طبق آيين نامه آموزشي ارائه جلسات، چهارشنبه هر هفته در نظر گرفته شده است. نظر به اينکه برخي از کاربران به خوبي با سيستم lms آشنا نشده اند، لذا به منظور بهره مندي کاربران محترم، ارائه جلسه دوم به چهارشنبه 23 خرداد موکول خواهد شد. 

 

 موفق باشيد