اعلانات سایت

دوره هاي الکترونيکي سال 1399

 
عکس مدير سيستم
دوره هاي الکترونيکي سال 1399
از مدير سيستم در چهارشنبه، 29 مرداد 1399، 2:19 عصر
 

سازمان اسناد و کتابخانه ملي در جهت ارتقاء سطح علمي کتابداران و کارکنان کتابخانه ها و مراکز آرشيوي، در سال 1399 برگزار مي نمايد:
تاريخ شفاهي
سواد اطلاعاتي
زبان تخصصي آرشيو 1
تنظيم و توصيف اسناد
مهرخواني و مهرشناسي
از مارک تا BIBFRAME
فهرست نويسي منابع غيرکتابي
آشنايي با پايگاه هاي اطلاعات علمي
فهرست نويسي نسخ خطي و چاپ سنگي
تجزيه و تحليل داده ها با نرم افزار SPSS
ساخت محتواي الکترونيکي آموزشي و درسي
تجاري سازي يافته هاي پژوهش (فرايند راه اندازي کسب و کارهاي دانش بنيان)