اعلانات سایت

اعلانات و خبرهای عمومی

مباحثهشروع‌کنندهٔ مباحثهتعداد مطالبآخرین مطلب
آزمون نهايي دوره "تاريخ شفاهي" عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
سه‌شنبه، 17 بهمن 1396، 9:51 صبح
کلاس آنلاين دوره "فراهم آوري منابع کتابخانه اي" عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
شنبه، 7 بهمن 1396، 9:14 صبح
کلاس آنلاين دوره "فهرست نويسي پيشرفته 1" عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
شنبه، 7 بهمن 1396، 9:11 صبح
کلاس آنلاين عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
دوشنبه، 20 آذر 1396، 2:04 عصر
روش استفاده از سيستم LMS عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
سه‌شنبه، 23 آبان 1396، 9:26 صبح
کلاس آنلاين دوره "منابع مرجع الکترونيکي" عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
شنبه، 13 آبان 1396، 10:51 صبح
کلاس انلاين - دوره "حفاظت و نگهداري مواد کتابخانه و آرشيو" عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
شنبه، 13 آبان 1396، 10:50 صبح
کلاس آنلاين دوره "فهرست نويسي پيشرفته 1" عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
شنبه، 6 آبان 1396، 3:16 عصر
کلاس آنلاين دوره "فهرست نويسي پيشرفته 2" عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
شنبه، 6 آبان 1396، 3:15 عصر
شروع دوره هاي الکترونيکي 96 عکس مدير سيستم مدير سيستم 0 مدير سيستم
سه‌شنبه، 13 تیر 1396، 2:09 عصر