تماس با ما

جهت کسب اطلاعات درباره دوره‌های آموزشی با ایمیل education@nlai.ir یا شماره‌های زیر تماس بگیرید:
آموزش الکترونیکی: شماره تماس 81625259 و 26402999 (خانم سوهانی)
آموزش حضوری: شماره تماس 81625231 (خانم خلیلی) و 81625258 (آقای حمیدی)

login