ثبت نام کارگاه تکنیک های نگارش و انتشار مقاله در مجلات نمایه شده در وب آو ساینس و اسکوپوس