فهرست نویسی 1

توضیحات

سرفصل‌ها

1. تعريف و اهداف فهرستنويسي، تاريخچه فهرستنويسي
2. تعريف كتاب و شناخت اجزاء آن
3. آشنايي با نرم افزار كتابخانه ملي و طريقه جستجو در آن
4. برگه فهرستنويسي (فهرستنويسي توصيفي- تحليلي)
5. تاريخچه قواعد فهرستنويسي انگلوآمريكن و معرفي قوانين (تعيين سر شناسه و شناسه هاي افزوده)
6. معرفي فهرست مستند مشاهير و طرز استفاده از آن- تهيه برگه مستند
7. معرفي ساير مراجع مورد استفاده در تعيين سرشناسه و شناسه هاي افزوده
8. فهرستنويسي توصيفي با استفاده از قواعد ISBD و تصميمات كتابخانه ملي ايران
9. تهيه انواع فهرستبرگه (فارسي- لاتين) شامل كتابهاي يك جلدي و چند جلدي ،ويرايش هاي مختلف و آثار ترجمه به فارسي
10. آشنايي با سايتهاي مختلف كتابخانه اي مثل:كنگره ،موزه بريتانيا (Bn B)و كتابخانه ملي كانادا

موشن‌گرافی معرفی کارگاه

شروع دوره: 20 ساعت

شماره حساب و شبا

بانک ملی (قابل واریز در تمامی شعبات بانک ملی)

 

نام حساب:   درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی

 

شماره حساب سازمان:         4001004003000695

شماره شبا:     IR300100004001004003000695