سندشناسی و سندخوانی

توضیحات

سرفصل‌ها

1. تعریف لغوی و اصطلاحی سند و مدرک (تفاوت‌ها و …)
2. شناخت شاخصه‌های ذاتی اسناد
3. سندشناسی چیست؟ سندشناس کیست؟
4. فایده و کاربرد علم سندشناسی
5. تقسیمات کلی اسناد دیوانی، سلطانی و اخوانی
6. آشنایی با ارکان و ترکیبات سندهای دیوانی، اجتماعی و …
7. آشنایی با عناصر سندشناختی و سندشناسی اسناد تاریخی
8. تحلیل انواع سند در نظام دیوانسالاری و محاضر شرع
9. آشنایی با اصطلاحات تأثیرگذار در محتواشناسی اسناد تاریخی
10. تحلیل ساختاری اسناد شرعی در ادوار مختلف تاریخی
11. توصیف و روش‌شناسی بازخوانی انواع سند دیوانی و شرعی
12. بازخوانی، تمرین و تشریح نمونه‌هایی از اسناد تاریخی

موشن‌گرافی معرفی کارگاه

مدرس: دکتر محسن روستایی

شروع دوره: 1400/8/11

شماره حساب و شبا

بانک ملی (قابل واریز در تمامی شعبات بانک ملی)

 

نام حساب:   درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی

 

شماره حساب سازمان:         4001004003000695

شماره شبا:     IR300100004001004003000695

login