حفاظت منابع دیجیتال

توضیحات

سرفصل‌ها

1. مفاهیم و کلیات حفاظت دیجیتالی
2. راهبردها (استراتژی‌های) حفاظت دیجیتالی
3. قالب‌ها و استانداردهای حفاظت دیجیتالی
4. فراداده در حفاظت دیجیتالی
5. چالش‌های حفاظت دیجیتالی

موشن‌گرافی معرفی کارگاه

مدرس: دکتر میترا صمیعی

شروع دوره: 1400/7/10

شماره حساب و شبا

بانک ملی (قابل واریز در تمامی شعبات بانک ملی)

 

نام حساب:   درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی

 

شماره حساب سازمان:         4001004003000695

شماره شبا:     IR300100004001004003000695

login