آشنایی با راهبردهای نظام پدافند سایبری کشور/ 8 ساعت

گروه آموزش تخصصی و عمومی معاونت پژوهش و منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، دورۀ آموزشی «آشنایی با راهبردهای نظام پدافند سایبری کشور» با تدریس آقای دکتر امیرصوفی به صورت تدریجی از تاریخ 19 مهرماه برای مدیریت‌های سازمان متبوع به صورت غیرحضوری برگزار می‌کند. هدف از برگزاری این دوره، ارتقای سطح دانش و آگاهی کارکنانِ سازمان نسبت به مسائلی از قبیل: کاهش آسیب پذیری، پایدارسازی، مصون سازی، ارتقاء توان بازدارندگي زیرساخت‌های حیاتی و حساس کشور در برابر تهدیدات و حملات سایبری است. آشنایی با راهبردهای نظام پدافند سایبری کشور، کوتاه بودن زمان آموزش و اعطای گواهینامه بعد از طی دوره از جمله مزایای این دورۀ آموزشی خواهد بود.

login