کتابداری عمومی

توضیحات

سرفصل‌ها

1. مبانی فراهم‌آوری و حفاظت منابع کتابخانه‌ای
2. پردازش منابع کتابخانه‌ای (دوره مقدماتی)
3. مبانی خدمات و اطلاع‌رسانی در کتابخانه‌ها
4. مدیریت منابع دیجیتال (دوره مقدماتی)

موشن‌گرافی معرفی کارگاه

شروع دوره: آذرماه 1400

شماره حساب و شبا

بانک ملی (قابل واریز در تمامی شعبات بانک ملی)

 

نام حساب:   درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی

 

شماره حساب سازمان:         4001004003000695

شماره شبا:     IR300100004001004003000695

login