مدیریت بحران در سازمان‌ها

توضیحات

سرفصل‌ها

1. چارچوب و نظام مدیریت بحران در سازمان‌ها
2. علائم هشداردهنده بروز بحران در سازمان‌ها
3. چگونگی شناسایی بحران‌های پنهان در سازمان‌ها
4. چرخه عمر (حیات) بحران‌های سازمانی
5. ضرورت تشکیل تیم مدیریت بحران در سازمان‌ها
6. مولفه‌ها و شاخص‌های مدیریت بحران سازمانی
7. چگونه الگوی مدیریت بحران را در سازمان خود عملیاتی و اجرایی کنیم؟

موشن‌گرافی معرفی کارگاه

مدرس: خانم دکتر فائزه فرهودی

شروع دوره: 1400/10/20

شماره حساب و شبا

بانک ملی (قابل واریز در تمامی شعبات بانک ملی)

 

نام حساب:   درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی

 

شماره حساب سازمان:         4001004003000695

شماره شبا:     IR300100004001004003000695