سندشناسی، تنظیم، توصیف و نمایه‌سازی اسناد

گروه آموزش تخصصی و عمومی معاونت پژوهش و منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، آموزش مجازی «سندشناسی، تنظیم، توصیف و نمایه‌سازی اسناد» با تدریس و بیان آقای دکتر محسن روستایی را برای کارکنان آستان مقدسه قم به مدت 10 ساعت، از روز شنبه مورخ 1400.10.25 به صورت غیرحضوری از طریق سامانۀ lms.nlai.ir از ساعت 13:00 الی 14:30 برگزار می‌کند.
گفتنی است این دوره تا 30 بهمن ادامه دارد و فراگیران این دوره با مباحثی همچون «سندشناسی و سندپژوهی»، « تنظیم و توصیف اسناد» و «نمایه‌سازی اسناد» آشنا می‌شوند که پس از طی آن، گواهینامۀ معتبر به فراگیران اعطا می‌گردد.