دوره‌های آموزشی آغاز شده در دی‌ماه:

1. مبانی سندشناسی، توصیف و نمایه‌سازی
2. سندشناسی، تنظیم، توصیف و نمایه‌سازی اسناد
3. آشنایی با راهبردهای نظام پدافند سایبری کشور
4. اصول طراحی بانک مستندات موضوعی در سیستم‌های اتوماسیون اداری
5. عملیاتی‌سازی الگوی بومی مدیریت بحران در سازمان‌ها
6. تنظیم و توصیف اسناد آرشیوی