دسترسی به اطلاعات

توضیحات

سرفصل‌ها

1. اطلاعات مشمول حق دسترسی به اطلاعات
2. آیین دسترسی به اطلاعات
3. استثنائات حق دسترسی به اطلاعات
4. سازوکارهای حمایت از حق دسترسی به اطلاعات

موشن‌گرافی معرفی کارگاه

مدرس: خانم زینب پاپی

شروع دوره: 11 بهمن

شماره حساب و شبا

بانک ملی (قابل واریز در تمامی شعبات بانک ملی)

 

نام حساب:   درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی

 

شماره حساب سازمان:         4001004003000695

شماره شبا:     IR300100004001004003000695