زبان ارتباطات آرشیوی

توضیحات

سرفصل‌ها

1. مقدمات و انتخاب نام مناسب برای ایمیل
2. نوشتن عناوین گویا و قابل‌توجه برای ایمیل‌ها
3. شروع/ مقدمه ایمیل
4. بدنه و پایان ایمیل
5. درخواست و پاسخ به درخواست

موشن‌گرافی معرفی کارگاه

مدرس: خانم زهرا ضرغامی

شروع دوره: 3 بهمن 1400

شماره حساب و شبا

بانک ملی (قابل واریز در تمامی شعبات بانک ملی)

 

نام حساب:   درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی

 

شماره حساب سازمان:         4001004003000695

شماره شبا:     IR300100004001004003000695

login