مرمت عکس‌های تاریخی

توضیحات

سرفصل‌ها

1. تاریخچه و تعریف عکس
2. لایه‌های تشکیل‌دهنده
3. انواع آسیب و عوامل آسیب‌رسان
4. حفاظت و مرمت عکس‌های تاریخی

موشن‌گرافی معرفی کارگاه

مدرس: خانم زهره مرادخانی

شروع دوره: 5 بهمن

شماره حساب و شبا

بانک ملی (قابل واریز در تمامی شعبات بانک ملی)

 

نام حساب:   درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی

 

شماره حساب سازمان:         4001004003000695

شماره شبا:     IR300100004001004003000695