برگزاری چهار نشست مجازی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

پژوهشکدۀ اسناد با همکاری اداره کل پژوهش کتابداری و آموزشِ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در بهمن ماه سال جاری، چهار نشست مجازی با محوریت سندپژوهی از طریق لینک https://vc.nlai.ir/pajohesh با موضوعات زیر برگزار می‌کند:

1. دانشنامه سندشناسي
2. تاريخ و مباني نشان شناسي
3. تدوین اصطلاحنامه اسناد ارائه الگو
4. ترسيم شبکه معنايي مفاهيم اسناد آرشيوي

login