ادبیات کودکان و نوجوانان

توضیحات

سرفصل‌ها

1. اهداف و نقش فیپا در فهرست‌نویسی کتابخانه‌های بزرگ و کوچک
2. اهمیت تحلیل محتوا
3. اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های ترویجی در کتابخانه‌های کودک و نوجوان

موشن‌گرافی معرفی کارگاه

مدرس: خانم فرزانه طاهری

شروع دوره: 27 فروردین 1401

شماره حساب و شبا

بانک ملی (قابل واریز در تمامی شعبات بانک ملی)

 

نام حساب:   درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی

 

شماره حساب سازمان:         4001004003000695

شماره شبا:     IR300100004001004003000695