ادبیات کودکان و نوجوانان

توضیحات

سرفصل‌ها

1) مفهوم کودک و کودکی
2) شناخت ادبیات کودک
3) انواع ادبی
4) تعیین موضوع و درونمایه اثر با هدف تعیین کلیدواژگان

موشن‌گرافی معرفی کارگاه

مدرس: خانمها: شکوه حاج‌نصرالله و فاطمه (سوری) مرتضایی‌فرد

شروع دوره: 7 اردیبهشت 1401

شماره حساب و شبا

بانک ملی (قابل واریز در تمامی شعبات بانک ملی)

 

نام حساب:   درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی

 

شماره حساب سازمان:         4001004003000695

شماره شبا:     IR300100004001004003000695

login