ایلات و عشایر آذربایجان

توضیحات

سرفصل‌ها

1. شناخت منابع تاریخی ایلات و عشایر آذربایجان
2. کارکرد نهادهای قزلباش و شاهسون در عرصه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و … از دوران صفویه تا امروز

موشن‌گرافی معرفی کارگاه

مدرس: آقای دکتر میرنبی عزیززاده

شروع دوره: 24 اردیبهشت 1401

شماره حساب و شبا

بانک ملی (قابل واریز در تمامی شعبات بانک ملی)

 

نام حساب:   درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی

 

شماره حساب سازمان:         4001004003000695

شماره شبا:     IR300100004001004003000695