همکاری مشترکِ آموزش مجازی مابین انجمن علمی دانشجویی تاریخ دانشگاه الزهرا با سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، برای برگزاری دورۀ آموزش مجازی «سندشناسی و سندخوانی»

گروه آموزش تخصصی و عمومی معاونت پژوهش و منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، دورۀ آموزش «سندشناسی و سندخوانی» با تدریس آقای دکتر محسن روستایی را برای انجمن علمی دانشجویی تاریخ دانشگاه الزهرا به مدت 20 ساعت، از روز یکشنبه مورخ 1401/3/8 به صورت غیرحضوری از طریق سامانۀ lms.nlai.ir از ساعت 10:00 الی 12:00 برگزار می‌کند.
فراگیران این دوره با مباحثی همچون «شناخت شاخصه‌های ذاتی اسناد»، «تقسیمات کلی اسناد دیوانی، سلطانی و اخوانی»، «آشنایی با ارکان و ترکیبات سندهای دیوانی، اجتماعی و…»، «توصیف و روش‌شناسی بازخوانی انواع سند دیوانی و شرعی» و «…» آشنا می‌شوند که پس از طی آن، گواهینامه معتبر به فراگیران این دوره اعطا می‌گردد.