مواد آرشیوی و کتابخانه‌ای

توضیحات

سرفصل‌ها

1. میکروارگانیسم‎های دخیل در تخریب زیستی منابع کاغذی
2. مکانیسم‎های تخریب زیستی منابع کاغذی
3. عوامل محیطی مؤثر در بروز تخریب زیستی
4. روش‎های شناسایی جوامع میکروبی منابع کاغذی
5. مخاطرات سلامتی کارکنان
6. آلودگی میکروبی در مخازن نگهداری از منابع کاغذی
7. حفاظت پیشگیرانه از منابع آرشیوی و کتابخانه‎ای
8. ضدعفونی‌وکنترل آلودگی بیولوژیک منابع آرشیوی‌وکتابخانه‎ای

موشن‌گرافی معرفی کارگاه

مدرس: خانم دکتر نگار رئیس‌نیا

شروع دوره: 25 خرداد 1401

شماره حساب و شبا

بانک ملی (قابل واریز در تمامی شعبات بانک ملی)

 

نام حساب:   درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی

 

شماره حساب سازمان:         4001004003000695

شماره شبا:     IR300100004001004003000695

login