مستندسازی اسناد

توضیحات

سرفصل‌ها

1. تعاریف مستندسازی اسناد
2. ضرورت فعالیت‌های مستندسازی در اسناد
3. حوزه فعالیت‌های مستندسازی اسناد
4. ساختار کاربرگه مستندسازی اسناد

موشن‌گرافی معرفی کارگاه

مدرس: خانم مهستی ابوذرجمهری

شروع دوره: 22 خرداد 1401

شماره حساب و شبا

بانک ملی (قابل واریز در تمامی شعبات بانک ملی)

 

نام حساب:   درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی

 

شماره حساب سازمان:         4001004003000695

شماره شبا:     IR300100004001004003000695