نرم‌افزار OpenRefine

توضیحات

سرفصل‌ها

1. کندوکاو در داده‌ها
2. تبدیل داده‌ها
3. تطبیق دادن داده‌ها (Reconciling)
4. آشنایی با عبارت‌ها
5. خروجی داده‌ها

موشن‌گرافی معرفی کارگاه

مدرس: آقای علیرضا انتهایی

شروع دوره: 21 تیرماه 1401

شماره حساب و شبا

بانک ملی (قابل واریز در تمامی شعبات بانک ملی)

 

نام حساب:   درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی

 

شماره حساب سازمان:         4001004003000695

شماره شبا:     IR300100004001004003000695

login