دوره‌های آموزشی آغاز شده در مرداد ماه 1401

1. آشنایی با پایگاه نشریات در برنامه رسا و جستجو در پایگاه‌های تخصصی نشریات
2. سندشناسی و سندخوانی (ویژه دانشگاه الزهراء)
3. مرمت جلدهای روغنی و لاکی

login