دوره‌های آموزشی آغاز شده در شهریور ماه 1401

1. نرم‌افزار OpenRefine: ابزاری کاربردی برای پالایش داده‌ها
2. آشنایی با منابع و مآخذ اصلی در تمدن اسلامی
3. آشنایی با پایگاه نشریات در برنامه رسا و جستجو در پایگاه‌های تخصصی نشریات

login