آموزش مجازی «خط‌شناسی (آشنایی با خطوط قدیمی)» در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می‌شود

گروه آموزش تخصصی و عمومی معاونت پژوهش و منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، از نیمه دوم آبان‌ماه 1401، دورۀ آموزشی «خط‌شناسی (آشنایی با خطوط قدیمی)» به مدت 20 ساعت، در 10 جلسة 2 ساعته با تدریس و بیان آقای دکتر محسن روستایی برای آرشیویست‌های مراکز آرشیوی و علاقمندان به نسخ خطی در سراسر کشور، به صورت الکترونیکی از طریق سامانه lms.nlai.ir برگزار می‌کند.
فراگیران این دوره با مباحثی همچون: «پیدایش و تاریخچه خط، آشنایی با گونه‌های مختلف نگارش خط فارسی و عربی و کاربرد آن در ثبت اطلاعات توصیفی و سندشناختی اسناد تاریخی، انواع خطوط نسخ، ثلث، ریحان، رقاع، تعلیق، محقق، نسخ نستعلیق، شکسته‌نستعلیق، خط هنری، خط بازاری (تجاری) با ارائه نمونه خطوط مختلف، چگونگی شناخت دستخط بزرگان عرضه سیاست و علم و دیانت و همچنین بازخوانی متون اسناد دارای واژه‌های نگارش یافته به صورت غیرمنقوط (بدون نقطه)» آشنا می‌شوند.
در پایان به فراگیران این دوره گواهینامه معتبر اعطا می‌گردد.