نشست‌های علمی- پژوهشی آغاز شده در اردیبهشت‌ماه 1402

  1. مسأله مهاجرت و حاشیه‌نشینی در ایران معاصر: مطالعه موردی طرح مسکن اجتماعی کوی نهم آبان تهران (1350-1340)
  2. سرشماری جمعیت در دوره قاجاریه به همراه معرفی و نقد کتاب: جغرافیا و عدد نفوس اهالی مملکت کرمان