شورای جهانی آرشیو (ایکا)

استاندارد، نوعی مدرک فنی است که برای استفاده در قالب قانون، مقررات، آئین‌نامه، دستورالعمل یا راهنما در حوزه‌های مختلف صنعتی، تجاری و اداری به‌کار می‌رود. استانداردها با در کنار هم قرار گرفتنِ گروه‌های ذی‌نفع و علاقه‌مند مانند تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان، قانون‌گذاران، متخصصان موضوعی، متخصصان فنی و صاحب‌نظران حوزه موردِنظر تدوین می‌شوند. متولی اصلی تدوین استانداردها در دنیا، سازمان جهانی استاندارد (ISO) است که با مشارکت سازمان‌های ملی استاندارد در کشورهای مختلف به تدوین استاندارد در حوزه‌های مختلف می‌‌پردازد. اما نهادهای دیگر نیز فراخور شرایط و الزامات کاری خود به تدوین استانداردهای تخصصی میﭘر‌دازند. یکی از این نهادها، شورای جهانی آرشیو (ایکا) است که در راستای انجام وظایف خودو بهبود شرایط کاری آرشیو در سطح دنیا، اقدام به تدوین و انتشار استانداردهای بین‌المللی تخصصی در حوزه آرشیو می‌کند.
با توجه به رشد روزافزون استانداردها، آشنایی کارکنان و متخصصان آرشیو ملی ایران و ضرورت دوچندانی ﭘیدا می‌کند. برگزاری کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی در سطح تخصصی، یکی از روش‌های روزآمدسازی دانش تخصصی کارکنان و متخصصان آرشیو است. کارگاه آموزشی «معرفی استانداردهای شورای جهانی آرشیو (ایکا)» که در چهار جلسه دوساعته (مجموعاً هشت ساعت) و در قالب کارگاه‌های الکترونیکی آنلاین برگزار خواهد شد، به‌دنبال دست‌یابی به اهداف زیر است: آشنایی شرکت‌کنندگان با مفهوم استاندارد، لزوم استانداردسازی در فعالیت‌های کاری، نهادهای استانداردسازی، انواع استانداردهای تدوین‌شده در سطح بین‌المللی و ملی، آشنایی با شورای جهانی آرشیو، معرفی استانداردهای تدوین‌شده در شورای جهانی آرشیو در حوزه تنظیم و توصیف، معرفی مؤلفه‌ها و عوامل استفاده‌شده در هر استاندارد، تشویق شرکت‌کنندگان به استفاده از استانداردهای موجود و مشارکت در استاندارسازی فعالیت‌ها کاری در حوزه شغلی خود.