پردازش اسناد آرشیوی

توضیحات

سرفصل‌ها

جلسه اول: آشنایی با مفاهیم، اهداف و تعاریف مرتبط با تنظیم و توصیف اسناد
جلسه دوم: ارزشیابی و انتقال اسناد آرشیوی
جلسه سوم: انواع اسناد: سلطانیات، دیوانیات، اخوانیات
جلسه چهارم: اهداف تنظیم و توصیف اسناد و تقسیم بندی تاریخی آن با توجه به موجودی آرشیو
جلسه پنجم: شیوه های تنظیم و توصیف اسناد: مجموعه ای، سری یا ردیفی، پرونده ای و تک برگ
جلسه ششم: آشنایی با تنظیم و توصیف اسناد دیداری و شنیداری (عکس، تمبر و …)
جلسه هفتم: انواع چکیده نویسی: چکیده تمام نما، چکیده راهنما، چکیده انتقادی، چکیده تلگرافی، چکیده عنوانی و غیره
جلسه هشتم: آشنایی با مستندسازی اسناد آرشیوی
جلسه نهم: کاربرگه های توصیف سند و عکس
جلسه دهم: تنظیم و توصیف عملیاتی اسنا

موشن‌گرافی معرفی کارگاه

مدرس: حشمت الله عزیزی

شروع دوره: ۱۲ ساعت

شماره حساب و شبا

بانک ملی (قابل واریز در تمامی شعبات بانک ملی)

 

نام حساب:   درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی

 

شماره حساب سازمان:         4001004003000695

شماره شبا:     IR300100004001004003000695